17 Aralık 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30273

YÖNETMELİK

Giresun Üniversitesinden:

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/8/2011 tarihli ve 28027 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Giresun Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Eğitim-öğretim programlarındaki zorunlu ders ve zorunlu diğer faaliyetler ile seçmeli derslerin AKTS kredisi, her programın, öğrencilere kazandırması gereken bilgi, beceri ve yeterlilikler kapsamında değerlendirilerek, ilgili yönetim kurulunun önerisi ve Senato kararı ile belirlenir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 2018-2019 eğitim-öğretim yılında yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Giresun Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

16/8/2011

28027

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

15/6/2012

28324

2-

5/2/2013

28550

3-

4/2/2014

28903

4-

16/6/2014

29032

5-

14/7/2015

29416

7-

30/7/2017

30139