17 Aralık 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30273

YÖNETMELİK

Başkent Üniversitesinden:

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/8/2015 tarihli ve 29488 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Başkent Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 15 – (1) Bir öğrencinin yarıyıl başı normal ders yükü 30 AKTS’dir. Öğrenci, hazırlık hariç Üniversiteye kayıt olduğu ilk yarıyıl dışında, yarıyıl başına en fazla 40 AKTS kredi ders alabilir. GNO’su en az 2,50 veya üzeri olan öğrenciler için ders yükü en çok 45 AKTS’ye kadar artırılabilir. Bir öğrenci, danışmanının onayı ile 30 AKTS ders yükünün altında ders alabilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Başkent Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

17/8/2015

29488

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

12/2/2017

29977