15 Aralık 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30271

KURUL KARARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 7627                                                                                                    Karar Tarihi: 07/12/2017

Kurul Başkanlığının 06.12.2017 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 06.12.2017 tarih ve 32521522-101.01.05[25]-E.22500 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

Burgan Bank A.Ş.’ye, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi ile geçici 3 üncü maddesi çerçevesinde; iştiraklerine, bağlı ortaklıklarına, ana ortağına ve dâhil olduğu risk grubunda yer alan firmalara, yurt içi ve yurt dışında kurulu banka ve finansal kuruluşlar ile diğer kişilere kullandırılacak kredilere yönelik olarak dokümantasyon hazırlama ve bilgilendirme, teminat alma ve izleme, teminatları nakde çevirme ile bunların raporlanmasına yönelik kredi operasyon işlemlerinin sunulması konularında destek/danışmanlık hizmeti vermesi hususunda izin verilmesine

karar verilmiştir.