12 Aralık 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30268

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No            :  2017/49

İşyeri                  :  A-Plas Genel Otomotiv Mamulleri San. ve Tic. Ltd. Şti.

                               Demirtaş Org. San. Bölg. Asri Sk. No:78 Osmangazi/BURSA

SGK Sicil No      :  1301002.016, 1161624.016

Tespiti İsteyen   :  Petrol-İş Sendikası

İnceleme             :  A-Plas Genel Otomotiv Mamulleri San. ve Tic. Ltd. Şti.’de Bakanlığımızca yapılan incelemede; Demirtaş OSB Asri Sk. Osmangazi/BURSA adresinde bulunan 1301002.016 SGK sicil no’lu işyerinde motorlu kara taşıtlarının tampon imalatı yapıldığı, Çalı Sanayi Bölgesi Ahıska Cad. No:266 Nilüfer/BURSA adresinde bulunan 1161624.016 SGK sicil no’lu işyerinde motorlu kara taşıtlarının tampon, spoiler, süs çıtası ve plaka taşıyıcı imalatı yapıldığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 12 sıra numaralı “Metal” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: A-Plas Genel Otomotiv Mamulleri San. ve Tic. Ltd. Şti. unvanlı işverenliğe bağlı işyerlerinde yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 12 sıra numaralı “Metal” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.