12 Aralık 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30268

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No            :  2017/48

İşyeri                  :  Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi İşletme Müdürlüğü

                               Yüzüncü Yıl Üniversitesi Zeve Kampüsü Bardakçı Mah. Tuşba/VAN

SGK Sicil No      :  1020117.065

Tespiti İsteyen   :  Oleyis Sendikası

İnceleme             :  Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi İşletme Müdürlüğünde Bakanlığımızca yapılan incelemede; işyerinde restoran, konukevi ve lojman bölümlerinin bulunduğu, bu bölümlerden üniversite personeli dışında dışarıdan da misafirlerin yararlandığı, işyerinde yürütülen faaliyetin üniversiteye ve amaçlarına özgülenmediği, ağırlıklı olarak yürütülen faaliyetin konukevi ve lojman hizmetlerinde olduğu, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 18 sıra numaralı “Konaklama ve eğlence işleri” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi İşletme Müdürlüğü’nün; yürüttüğü işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 18 sıra numaralı “Konaklama ve eğlence işleri” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.