12 Aralık 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30268

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No            :  2017/47

İşyeri                  :  TB Sewtech Turkey Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti.

                               Topçular Köyü Boyacılar Mevkii D-100 Karayolu Çilimli/DÜZCE

SGK Sicil No      :  1039905.081

Tespiti İsteyen   :  Teksif Sendikası

İnceleme             :  TB Sewtech Turkey Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti.’de Bakanlığımızca yapılan incelemede; işyerindeki ağırlıklı üretim konusunun otomobil koltukları için koltuk kılıfı üretimi olduğu, işçilerin de bu işe özgü operatörlük işinde çalıştıkları, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 05 sıra numaralı “Dokuma, hazır giyim ve deri” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: TB Sewtech Turkey Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin; yürüttüğü işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 05 sıra numaralı “Dokuma, hazır giyim ve deri” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.