12 Aralık 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30268

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No            :  2017/41

İşyeri                  :  Lifli Rulo ve Levha San. A.Ş.

                               İstanbul Deri Organize Sanayi Böl. Tabak Sok. No:2 N7-1 Parsel

                               Tuzla/İSTANBUL

SGK Sicil No      :  1112544.034

Tespiti İsteyen   :  İşveren

İnceleme             :  Lifli Rulo ve Levha San. A.Ş.’de Bakanlığımızca yapılan incelemede; deri fabrikalarının sanayi atığı olan kromlu deri talaşı ve mamul kösele atıkları ile selüloz ve kağıt hurdaların ana hammadde olarak işlenip ayakkabılık malzeme, çanta, kemer ve diğer saraciye yapımı malzemeleri ile otomotiv yan sanayi ve mobilya sektörlerinin yanı sıra kullanıcı ihtiyacına bağlı olarak diğer sektörler için muhtelif cins ve kalınlıklarda salpa plaka (levha veya rulo) ve selüloz bazlı taban astarı (levha) üretimi işlerinin yapıldığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 05 sıra numaralı “Dokuma, hazır giyim ve deri” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Lifli Rulo ve Levha San. A.Ş.’nin; yürüttüğü işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 05 sıra numaralı “Dokuma, hazır giyim ve deri” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.