12 Aralık 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30268

DÜZELTME

7/12/2017 tarihli ve 30263 sayılı Resmî Gazete’de alındığı şekliyle yayımlanan, Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 57’nin başlığında yer alan “(FİNANSAL TABLOLARIN BAĞIMSIZ DENETİMİNDE KALİTE KONTROL HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 230)” ibaresi “(BAĞIMSIZ DENETİMİN BELGELENDİRİLMESİ HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 230)” şeklinde Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun 11/12/2017 tarihli ve 95314690-010.05-E.2930 sayılı yazısına istinaden düzeltilmiştir.