6 Aralık 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30262

YER ADININ DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KARAR

İçişleri Bakanlığından:

Afyonkarahisar İli Merkez İlçeye bağlı Büyükkalecik Beldesinin isminin “Kocatepe” olarak değiştirilmesi, 5393 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi uyarınca uygun görülmüştür.