6 Aralık 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30262

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No          :  2017/46

İşyeri                 :  HNO Makina Sistemleri San. Tic. A.Ş.

                              Pelitli Köyü Pelitli Yolu Cad. No: 83 Gebze/KOCAELİ

SGK Sicil No    :  1096223.041

Tespiti isteyen  :  İşveren

İnceleme            :  HNO Makina Sistemleri San. Tic. A.Ş.’de Bakanlığımızca yapılan incelemede; çamaşır makinesi üretimine özgü olarak çamaşır makinesi kapağı ile tutamakların üretiminin yapıldığı, menteşe ve vidanın dışarıdan temin edildiği, camın ise doğrudan çamaşır makinesi üreticisi tarafından montaj amacıyla gönderildiği, işyerindeki işçilerin de çamaşır makinesi kapağı üretimine özgü çalıştıkları, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 12 sıra numaralı "Metal" işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: HNO Makina Sistemleri San. Tic. A.Ş.’nin; yürüttüğü işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 12 sıra numaralı "Metal" işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.