6 Aralık 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30262

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No          :  2017/43

İşyeri                 :  ISS Proser Koruma ve Güvenlik Hizmetleri A.Ş.

                              Cemalpaşa Mah. 63005 Sk. No: 27 Aydınoğlu İş Merkezi 6/12

                              Seyhan/ADANA

SGK Sicil No    :  1202282.001

Tespiti isteyen  :  Öz Sağlık-İş Sendikası

İnceleme            :  Bakanlığımızca yapılan incelemede; ISS Proser Koruma ve Güvenlik Hizmetleri A.Ş. tarafından Adana Şehir Hastanesinde 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında özel güvenlik hizmetinin yürütüldüğü, işçilerin de özel güvenlik görevlisi olarak çalıştıkları, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 19 sıra numaralı "Savunma ve güvenlik" işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: ISS Proser Koruma ve Güvenlik Hizmetleri A.Ş.’nin Adana Şehir Hastanesinde yürüttüğü işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 19 sıra numaralı "Savunma ve güvenlik" işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.