5 Aralık 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30261

DÜZELTME

30/11/2017 tarihli ve 30256 (mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, 22/9/2017 tarihli ve 2017/10866 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararla ilgili Resmî Gazete’nin 171 inci sayfasının ikinci satırında “TEŞKİLATI:” ibaresinden sonra sehven yer alan “TAŞRA” ibaresi “MERKEZ” şeklinde düzeltilmiştir.