28 Kasım 2017 Tarihli ve 30254 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

—  Diyanet İşleri Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Astsubay Meslek Yüksek Okulları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/30)

—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/34)

—  Uluslararası Gözetim Şirketinin Faaliyetten Süreli Men’i Hakkında Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/34)

—  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 24/11/2017 Tarihli ve 2017/ÖİB-K-261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274 ve 275 Sayılı Kararları

 

KURUL KARARLARI

—  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 23/11/2017 Tarihli ve 7461, 7463, 7464 ve 7465 Sayılı Kararları

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

YARGITAY KARARI

—  Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Karar

 

İLÂNLAR

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri