26 Kasım 2017 Tarihli ve 30252 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI SÖZLEŞME

2017/10969  Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesinin İlişik Çekince ve Beyanlarla Birlikte Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2017/10973  Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

2017/10975  Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Olarak Enstitü, Fakülte ve Yüksekokul Kurulması, Kapatılması ve Adlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar

 

BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Başbakanlığa, Başbakan Yardımcısı Recep AKDAĞ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Avrupa Birliği Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent TÜFENKCİ’nin Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Ekonomi Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Lütfi ELVAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  İçişleri Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Numan KURTULMUŞ’un Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Milli Savunma Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı İsmet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

—  Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ve İş Konseyleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

—  İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan Yapılan Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliği

—  Elektrik Şebeke Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  2017 Yılı Ekim Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

—  2017 Yılı Ekim Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

 

İLÂNLAR

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri