25 Kasım 2017 Tarihli ve 30251 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

ATAMA KARARLARI

2017/10931     Büyükelçi Atamaları Hakkında Karar

2017/10990     Büyükelçi Atamaları Hakkında Karar

—   Gıda, Tarım ve Hayvancılık ile Kültür ve Turizm Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

—   Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri Yönetmeliği

—   Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Elmacılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—   İthalat Tebliği (İthalat: 2017/1)’nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

—   Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Dış Ticaretine İlişkin Tebliğ (Dış Ticaret: 2011/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

—   Tarımsal Sulamaya İlişkin Elektrik Borcu Bulunan Çiftçilere Bu Borçları Ödeninceye Kadar 2017 Ekilişine Ait Fark Ödemesi Destekleme Ödemesi Yapılmamasına İlişkin Uygulama Tebliği (No: 2017/47)

—   Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 23/11/2017 Tarihli ve 2017/ÖİB-K-257, 258, 259 ve 260 Sayılı Kararları

 

İLÂNLAR

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri