25 Kasım 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30251

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

NESLİ TEHLİKE ALTINDA OLAN YABANİ HAYVAN VE BİTKİ TÜRLERİNİN

DIŞ TİCARETİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (DIŞ TİCARET: 2011/1)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 27/2/2011 tarihli ve 27859 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Dış Ticaretine İlişkin Tebliğ (Dış Ticaret: 2011/1)’in ekinde yer alan Ek I-A, Ek I-B, Ek II-A, Ek II-B, Ek III-A ve Ek III-B sayılı listeler sırasıyla ekte yer aldığı şekliyle değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

27/2/2011

27859

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

15/6/2012

28324 Mükerrer

2-

27/7/2014

29073

Ekleri için tıklayınız