24 Kasım 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30250

YÖNETMELİK

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünden:

ET VE BALIK ÜRÜNLERİ A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL

YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/11/2001 tarihli ve 24585 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Et ve Balık Ürünleri A.Ş. Genel Müdürlüğü Personel Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü yürütür.