22 Kasım 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30248

ATAMA KARARI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2017/525

1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Talha KARAKURT’un atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 60 ıncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 - Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

21/11/2017

                                                                                                                                            Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

            Binali YILDIRIM                                 Jülide SARIEROĞLU

                  Başbakan                           Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı