20 Kasım 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30246

YÖNETMELİK

Necmettin Erbakan Üniversitesinden:

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

YABANCI DİL ÖĞRETİMİ VE YABANCI DİLLE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/12/2012 tarihli ve 28508 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Necmettin Erbakan Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin beşinci ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Hazırlık sınıfında öğrenci başarısı; final sınavı ve yıl içi başarı notlarına göre belirlenir. Bu bağlamda, yıl içinde yapılan ara sınavlar, yoklama sınavları ve öğrencinin derse devamı, katılımı, ödev ve proje hazırlamadaki gayreti ve başarı düzeyi gibi sınıf içi değerlendirme notları ve final sınavı esas alınır. Bu sınavlar ve değerlendirmeler sonucu; aldığı not toplamının % 50’si ile final sınav sonucu aldığı notun % 50’sinin toplamı 70 olan öğrenciler başarılı kabul edilir. Geçme notu Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile 60’a kadar çekilebilir. Öğrenci başarı puanının hesaplanmasındaki iki temel yöntem ve ağırlıkları aşağıdaki şekildedir:

a) Yıl içi başarı notu %50,

b) Final sınavı %50.”

“(7) Hazırlık sınıflarında okuyan ve devam koşulunu sağlayan öğrencilerden yıl içi not ortalaması 80 ve üzeri olanlar final sınavına girmeyebilir. Bu öğrencilerin yıl içi not ortalamaları genel başarı notu olarak kabul edilir. Yıl içi not ortalaması 100 üzerinden 39 ve altında olan hazırlık sınıfı öğrencisi final ve bütünleme sınavlarına giremez.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 2017-2018 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

25/12/2012

28508