20 Kasım 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30246

YÖNETMELİK

Gaziantep Üniversitesinden:

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/2/2017 tarihli ve 29992 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gaziantep Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(8) Öğrenci ayrıca tez danışmanının teklifi, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ile diğer lisansüstü programlardan veya tez danışmanının teklifi, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer üniversitelerde verilmekte olan lisansüstü derslerden en fazla iki ders seçebilir. Bu dersler öğrencinin toplam alması gereken ders yüküne dâhil edilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Doktora programlarında kayıtlı öğrenciler ayrıca tez danışmanının teklifi, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ile diğer lisansüstü programlardan veya tez danışmanının teklifi, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer üniversitelerden de ders alabilirler. Bu durumda doktora programına yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler ise en fazla dört ders seçebilirler. Bu dersler öğrencinin toplam alması gereken ders yüküne dâhil edilir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gaziantep Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

27/2/2017

29992