20 Kasım 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30246

YÖNETMELİK

Gazi Üniversitesinden:

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL İKİNCİ LİSANS VE YANDAL

PROGRAMI YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/3/2003 tarihli ve 25037 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gazi Üniversitesi Çift Anadal İkinci Lisans ve Yandal Programı Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gazi Üniversitesi Rektörü yürütür.