19 Kasım 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30245

YÖNETMELİK

Yüksek İhtisas Üniversitesinden:

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/10/2017 tarihli ve 30198 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüksek İhtisas Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 27 nci maddesinin sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(8) (M) harfi, bir yükseköğretim kurumundan yatay/dikey geçişle kabul edilen veya daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumuna devam eden öğrencilerin daha önce izledikleri ön lisans/lisans programında aldıkları ve başarılı oldukları derslerin eşdeğerliliğini ifade eder. (M) harfi ortalama hesaplarına dahil edilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

2/10/2017

30198