18 Kasım 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30244

KANUN

2001, GEMİLERDEKİ ZARARLI ORGANİK TUTUNMA ÖNLEYİCİ SİSTEMLERİN

KONTROLÜNE İLİŞKİN ULUSLARARASI SÖZLEŞMEYE KATILMAMIZIN

UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 7059                                                                                               Kabul Tarihi: 26/10/2017

MADDE 1- (1) “2001, Gemilerdeki Zararlı Organik Tutunma Önleyici Sistemlerin Kontrolüne İlişkin Uluslararası Sözleşme”ye beyan ile katılmamız uygun bulunmuştur.

MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

17/11/2017