18 Kasım 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30244

KANUN

YASA DIŞI, KAYIT DIŞI VE DÜZENLENMEMİŞ BALIKÇILIĞI ÖNLEME, CAYDIRMA VE

ORTADAN KALDIRMAYA YÖNELİK LİMAN DEVLETİ TEDBİRLERİNE DAİR

ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 7058                                                                                               Kabul Tarihi: 26/10/2017

MADDE 1- (1) 22 Kasım 2009 tarihinde Roma’da kabul edilen “Yasa Dışı, Kayıt Dışı ve Düzenlenmemiş Balıkçılığı Önleme, Caydırma ve Ortadan Kaldırmaya Yönelik Liman Devleti Tedbirlerine Dair Anlaşma”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

17/11/2017