18 Kasım 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30244

KANUN

ÇİFTÇİLİK AMAÇLARIYLA BESLENEN HAYVANLARIN KORUNMASINA

DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASININ UYGUN

BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN

Kanun No. 7055                                                                                               Kabul Tarihi: 26/10/2017

MADDE 1- (1) Türkiye Cumhuriyeti adına 6 Haziran 2007 tarihinde imzalanan “Çiftçilik Amaçlarıyla Beslenen Hayvanların Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi”nin beyan ile onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

17/11/2017