18 Kasım 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30244

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI İLE IRAK CUMHURİYETİ TARIM

BAKANLIĞI ARASINDA ORMAN VE ORMANCILIK ARAŞTIRMALARI ALANLARINDA

MUTABAKAT ZAPTININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 7054                                                                                               Kabul Tarihi: 26/10/2017

MADDE 1- (1) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına 15 Ekim 2009 tarihinde Bağdat’ta imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Orman Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı Arasında Orman ve Ormancılık Araştırmaları Alanlarında Mutabakat Zaptı”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

17/11/2017