16 Kasım 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30242

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No            :  2017/28

İşyeri                  :  Tepe Servis ve Yönetim A.Ş.

                               Mersin Şehir Hastanesi Korukent Mah. 96015 Sok. Toroslar/MERSİN

SGK Sicil No      :  1144315.033

Tespiti İsteyen   :  Öz Sağlık-İş Sendikası

İnceleme             :  Bakanlığımızca yapılan incelemede; Tepe Servis ve Yönetim A.Ş. tarafından Mersin Şehir Hastanesinde alt hizmet sözleşmesi ile temizlik, hasta yönlendirme ve refakat, resepsiyon, taşıma, otopark işlerinin yürütüldüğü, işçilerin de ağırlıklı olarak genel temizlik işinde çalıştıkları, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 20 sıra numaralı “Genel işler” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Tepe Servis ve Yönetim A.Ş.’nin Mersin Şehir Hastanesinde yürüttüğü işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 20 sıra numaralı “Genel işler” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.