16 Kasım 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30242

YÖNETMELİK

Ekonomi Bakanlığından:

İKİLİ ANLAŞMALAR, PROTOKOLLER VEYA DİĞER DÜZENLEMELER

KAPSAMI DIŞINDA, BELİRLİ ÜLKELER MENŞELİ TEKSTİL ÜRÜNLERİ

İTHALATINDA GÖZETİM VE KORUNMA ÖNLEMLERİ HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/12/1997 tarihli ve 23212 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İkili Anlaşmalar, Protokoller veya Diğer Düzenlemeler Kapsamı Dışında, Belirli Ülkeler Menşeli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Yönetmeliğe ekli EK III’te yer alan “BELARUS (BEYAZ RUSYA)” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe ekli EK V ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

Eki için tıklayınız.