16 Kasım 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30242

TBMM KARARI

BAĞCILIK SEKTÖRÜ VE ÜZÜM ÜRETİCİLERİNİN SORUNLARININ

ARAŞTIRILARAK ALINACAK TEDBİRLERİN TESPİT EDİLMESİ

MAKSADIYLA BİR MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU

KURULMASINA DAİR KARAR

Karar No. 1169                                                                                                         Karar Tarihi: 07.11.2017

Bağcılık Sektörü ve Üzüm Üreticilerinin Sorunlarının Araştırılarak Alınacak Tedbirlerin Tespit Edilmesi Maksadıyla Anayasa’nın 98’inci, İçtüzük’ün 104 ve 105’inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına, bu araştırmayı yapacak Komisyonun 15 üyeden kurulmasına, Komisyonun çalışma süresinin Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olmasına ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışmasına, Genel Kurulun 07.11.2017 tarihli 18’inci Birleşiminde karar verilmiştir.