16 Kasım 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30242

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No            :  2017/36

İşyeri                  :  EOS Hijyen İşletmeciliği Tesis Hizmetleri Sağlık İnşaat

                               Servis ve Mühendislik A.Ş. Mersin Şehir Hastanesi

                               Korukent Mah. 96015 Sok. Toroslar/MERSİN

SGK Sicil No      :  1139607.033

Tespiti İsteyen   :  Öz Sağlık-İş Sendikası

İnceleme             :  Bakanlığımızca yapılan incelemede; EOS Hijyen İşletmeciliği Tesis Hizmetleri Sağlık İnşaat Servis ve Mühendislik A.Ş. tarafından Mersin Şehir Hastanesinde sterilizasyon ve dezenfeksiyon hizmetlerinin yürütüldüğü, bu kapsamda yürütülen hizmetin özünün ameliyathanenin işler hale gelebilmesi için gerekli olan tıbbi cihazların ameliyathane standartlarında dezenfeksiyonu, 24 saat ameliyat yapabilmek için temiz ve hazır tutulması, dezenfekte hizmeti kapsamında yeniden kullanılabilir malzemenin ve ortamın temizlenmesi ve mikroplardan arındırılması sürecinin birleşimi olduğu, yürütülen işin sağlıkla ilgili nitelikli temizlik olduğu, bu hizmetlerin genel olarak insan sağlığı ile ilgili olduğu, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 17 sıra numaralı “Sağlık ve sosyal hizmetler” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: EOS Hijyen İşletmeciliği Tesis Hizmetleri Sağlık İnşaat Servis ve Mühendislik A.Ş.’nin Mersin Şehir Hastanesinde yürüttüğü işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 17 sıra numaralı “Sağlık ve sosyal hizmetler” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.