16 Kasım 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30242

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No            :  2017/35

İşyeri                  :  Labotest Diagnostik A.Ş.

                               Mersin Şehir Hastanesi Korukent Mah. 96015 Sok. Toroslar/MERSİN

SGK Sicil No      :  1143913.033

Tespiti İsteyen   :  Öz Sağlık-İş Sendikası

İnceleme             :  Bakanlığımızca yapılan incelemede; Labotest Diagnostik A.Ş. tarafından Mersin Şehir Hastanesinde klinik destek hizmeti kapsamında laboratuvar hizmetinin yürütüldüğü, işçilerin ağırlığının laboratuvar teknikeri ve laboratuvar teknisyeni olarak çalıştıkları, verilen hizmetin insan sağlığı ile ilgili olduğu, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 17 sıra numaralı “Sağlık ve sosyal hizmetler” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Labotest Diagnostik A.Ş.’nin Mersin Şehir Hastanesinde yürüttüğü işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 17 sıra numaralı “Sağlık ve sosyal hizmetler” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.