16 Kasım 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30242

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No            :  2017/33

İşyeri                  :  Assisst Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri A.Ş.

                               Mersin Şehir Hastanesi Korukent Mah. 96015 Sok. Toroslar/MERSİN

SGK Sicil No      :  1138434.033

Tespiti İsteyen   :  Öz Sağlık-İş Sendikası

İnceleme             :  Bakanlığımızca yapılan incelemede; Assisst Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri A.Ş. tarafından Mersin Şehir Hastanesinde tıbbi veri girişi işi dışındaki hasta kayıt, randevu, hasta girişi, taburcu, transfer, insan kaynakları, muhasebe, faturalama ve bordrolama gibi hastanenin işletmesel ofis aktiviteleri, malzeme yönetim sistemi, döküman yönetim sistemi, görüntü arşivleme ve iletişim sistemi gibi işlerin yürütüldüğü, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı “Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Assisst Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri A.Ş.’nin Mersin Şehir Hastanesinde yürüttüğü işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı “Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.