16 Kasım 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30242

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No            :  2017/31

İşyeri                  :  Ekopest Haşere Kontrol Dez. ve Dan. Hiz. Ltd. Şti.

                               Mersin Şehir Hastanesi Korukent Mah. 96015 Sok. Toroslar/MERSİN

SGK Sicil No      :  1147155.033

Tespiti İsteyen   :  Öz Sağlık-İş Sendikası

İnceleme             :  Bakanlığımızca yapılan incelemede; Ekopest Haşere Kontrol Dez. ve Dan. Hiz. Ltd. Şti. tarafından Mersin Şehir Hastanesinde alt işverenlik sözleşmesine istinaden ilaçlama hizmetinin sunulduğu, ilaçlama hizmetinin haşere ile mücadele hizmeti olduğu, işçilerin de bu işe özgü işlerde çalıştıkları, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 20 sıra numaralı “Genel işler” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Ekopest Haşere Kontrol Dez. ve Dan. Hiz. Ltd. Şti.’nin Mersin Şehir Hastanesinde yürüttüğü işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 20 sıra numaralı “Genel işler” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.