16 Kasım 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30242

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No            :  2017/30

İşyeri                  :  Ekovar Çevre Grup Geri Dönüşüm Atık Depolama İnş.

                               Taah. San. ve Tic. A.Ş. Mersin Şehir Hastanesi

                               Korukent Mah. 96015 Sok. Toroslar/MERSİN

SGK Sicil No      :  1145593033

Tespiti İsteyen   :  Öz Sağlık-İş Sendikası

İnceleme             :  Bakanlığımızca yapılan incelemede; Ekovar Çevre Grup Geri Dönüşüm Atık Depolama İnş. Taah. San. ve Tic. A.Ş. tarafından Mersin Şehir Hastanesinde alt işverenlik sözleşmesine istinaden atık yönetimi hizmetinin sunulduğu, bu kapsamda tehlikeli ve tehlikesiz atıkların belirlenen iç depolama noktalarından alınarak güvenli biçimde ayrılması, işleme alınması, varış noktalarına taşınması ve imha işlerinin yapıldığı, işçilerin de bu işe özgü işlerde çalıştıkları, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 20 sıra numaralı “Genel işler” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Ekovar Çevre Grup Geri Dönüşüm Atık Depolama İnş. Taah. San. ve Tic. A.Ş.’nin Mersin Şehir Hastanesinde yürüttüğü işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 20 sıra numaralı “Genel işler” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.