16 Kasım 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30242

TBMM KARARI

ÇÖLYAK HASTALIĞININ TEŞHİS AŞAMASININ, SEBEPLERİNİN,

SONUÇLARININ VE BU HASTALIĞA MARUZ KALANLARA

SAĞLANABİLECEK YARDIMLARIN ARAŞTIRILARAK

ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERİN BELİRLENMESİNE

İLİŞKİN KURULAN MECLİS ARAŞTIRMASI

KOMİSYONUNUN GÖREV SÜRESİNİN

UZATILMASINA İLİŞKİN KARAR

Karar No. 1168                                                                                                         Karar Tarihi: 07.11.2017

Çölyak Hastalığının Teşhis Aşamasının, Sebeplerinin, Sonuçlarının ve Bu Hastalığa Maruz Kalanlara Sağlanabilecek Yardımların Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesine İlişkin Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun görev süresi, Genel Kurulun 07.11.2017 tarihli 18’inci Birleşiminde 19.11.2017 tarihinden itibaren 1 ay uzatılmıştır.