14 Kasım 2017 Tarihli ve 30240 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

ATAMA KARARI

—  Başbakanlığa Ait Atama Kararı

 

YÖNETMELİKLER

—  Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Belediye Zabıta Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği

—  Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞ

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2017/23)

 

KURUL KARARLARI

—  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 09/11/2017 Tarihli ve 7426 Sayılı Kararı

—  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 09/11/2017 Tarihli ve 7428-13 Sayılı Kararı

—  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 09/11/2017 Tarihli ve 7433 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

—  Anayasa Mahkemesinin 5/10/2017 Tarihli ve 2014/20364 Başvuru Numaralı Kararı

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri