12 Kasım 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30238

YÖNETMELİK

Atılım Üniversitesinden:

ATILIM ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/1/2017 tarihli ve 29946 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atılım Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Destekleme Programı: D, C, B, A kurlarını başarı ile tamamlayan, ancak yapılacak olan yeterlik sınavlarına kadar süresi bulunan öğrencilere veya yeterlik sınavından başarısız olan öğrencilere yeterlik sınavlarına kadar verilen zorunlu destek kuru eğitimini,”

“ç) Kur: D, C, B, A ve zorunlu destek kuru olmak üzere farklı seviyelerde İngilizce eğitimini,”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Atılım Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

12/1/2017

29946