11 Kasım 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30237

KANUN

TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN YASADIŞI TİCARETİNİ ÖNLEMEYE YÖNELİK PROTOKOLÜN

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 7049                                                                                                    Kabul Tarihi: 25/10/2017

MADDE 1- (1) Hükümetimiz adına 10 Ocak 2013 tarihinde Cenevre’de imzalanan “Tütün Ürünlerinin Yasadışı Ticaretini Önlemeye Yönelik Protokol”ün onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

10/11/2017