11 Kasım 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30237

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE FRANSIZ CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ

ARASINDA İÇ GÜVENLİK ALANINDA İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASININ

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 7046                                                                                                    Kabul Tarihi: 25/10/2017

MADDE 1- (1) 7 Ekim 2011 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İç Güvenlik Alanında İş Birliği Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

10/11/2017