9 Kasım 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30235

TEBLİĞ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

BİYOLOJİK MÜCADELE ETMENLERİNİN RUHSATLANDIRILMASI, İTHALİ,

ÜRETİMİ VE KULLANIMI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008/28)’İN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2017/30)

MADDE 1 – 11/10/2008 tarihli ve 27021 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Biyolojik Mücadele Etmenlerinin Ruhsatlandırılması, İthali, Üretimi ve Kullanımı Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2008/28) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.