7 Kasım 2017 Tarihli ve 30233 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Başbakanlığa, Başbakan Yardımcısı Fikri IŞIK’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Dışişleri Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet ÖZHASEKİ’nin Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

––  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül SAYAN KAYA’nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARI

—  Kültür ve Turizm Bakanlığına Ait Atama Kararı

 

YÖNETMELİKLER

—  Artvin Çoruh Üniversitesi Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Artvin Çoruh Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Artvin Çoruh Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Bülent Ecevit Üniversitesi Eğitim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

GENELGE

—  Yerli Ürün Kullanılması ile İlgili 2017/22 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

YARGITAY KARARI

—  Yargıtay 16. Hukuk Dairesine Ait Karar

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânı

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri