6 Kasım 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30232

ATAMA KARARI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2017/453

1- Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğüne Kemalettin Cengiz TEKİNSOY’un atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2- Bu Kararı Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

05/11/2017

                                                                                                        Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                             CUMHURBAŞKANI

            Binali YILDIRIM                                 Mehmet ÖZHASEKİ

                  Başbakan                                   Çevre ve Şehircilik Bakanı