5 Kasım 2017 Tarihli ve 30231 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

ATAMA KARARLARI

—  Antalya AKEV Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Hayati AKTAŞ’ın Atanması Hakkında Karar (No: 2017/59)

—  İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Peyami ÇELİKCAN’ın Atanması Hakkında Karar (No: 2017/60)

—  Sanko Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Güner DAĞLI’nın Atanması Hakkında Karar (No: 2017/61)

—  Ufuk Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Tevfik TEZCANER’in Atanması Hakkında Karar (No: 2017/62)

 

YÖNETMELİKLER

—   Başkent Üniversitesi Stres Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—   Kapadokya Üniversitesi Ana Yönetmeliği

—   Kapadokya Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

—   Selçuk Üniversitesi Dünya Kültür ve Medeniyetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—   Yalova Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri