3 Kasım 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30229

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE SIRBİSTAN CUMHURİYETİ ARASINDA CEZAİ

KONULARDA KARŞILIKLI ADLİ YARDIMLAŞMA ANLAŞMASININ

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 7040                                                                                                    Kabul Tarihi: 24/10/2017

MADDE 1- (1) 5 Haziran 2013 tarihinde Belgrad’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Arasında Cezai Konularda Karşılıklı Adli Yardımlaşma Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

02/11/2017