1 Kasım 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30227

KURUL KARARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 7588                                                                                   Karar Tarihi: 26/10/2017

Kurul Başkanlığının 25.10.2017 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 24.10.2017 tarih ve 12509071-110.01.01-E.19889 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

- Tamer Varlık Yönetim A.Ş.’nin (Şirket) faaliyet izninin, Şirketin talebi doğrultusunda Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca iptal edilmesine,

- Anılan Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde işbu Kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasına

karar verilmiştir.