28 Ekim 2017 Tarihli ve 30224 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

TBMM KARARI

1166     İstanbul Milletvekili Şafak PAVEY’in Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeliğinin Düşmesine İlişkin Karar

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2017/10175   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar

2017/10176   Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Arasında Hukuki ve Ticari Konularda Karşılıklı Adli Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

2017/10177  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Fransa Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2017/10921   Gün Işığından Daha Fazla Yararlanmak Amacıyla Yaz Saati Uygulanması Hakkında Karar

2017/10922   Emniyet Genel Müdürlüğünce Yürütülen Pasaport ve Sürücü Belgesi Hizmetlerine İlişkin İş ve İşlemlerin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne Devredilmesine Dair Sürenin Uzatılması Hakkında Karar

2017/10924   Yüksek Planlama Kurulunun 6/10/2017 Tarihli ve 2017/36 Sayılı Raporu ile Bakanlar Kurulu’na Sunulan Ekli “2018 Yılı Programı” ile “2018 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar"ın Kabulü Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

—   İçme-Kullanma Suyu Havzalarının Korunmasına Dair Yönetmelik

—   Su Havzalarının Korunması ve Yönetim Planlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik

—   Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Tüketici Hakları Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—   İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2017/11)

—   Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

—   Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 26/10/2017 Tarihli ve 2017/ÖİB-K-222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234 ile 27/10/2017 Tarihli ve 2017/ÖİB-K-235 Sayılı Kararları

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

YARGITAY KARARLARI

—   Yargıtay 9 ve 14. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

 

İLÂNLAR

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


28/10/2017 tarihli ve 30224 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, 2018 Yılı Programı yayımlanmıştır.