28 Ekim 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30224

TEBLİĞ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI KONTROLÜNE TABİ BELİRLİ
 ÜRÜNLERİN GİRİŞİNE YETKİLİ GÜMRÜK İDARELERİ İLE RESMİ

KONTROLLERİNİ YAPMAYA YETKİLİ İL GIDA, TARIM VE

HAYVANCILIK MÜDÜRLÜKLERİNİN BELİRLENMESİNE

DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 5/10/2013 tarihli ve 28786 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğin eki Ek-2’de yer alan listeye aşağıdaki satır eklenmiş ve diğer satır numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.

“

40

Rize

Rize Gümrük Müdürlüğü

”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin eki Ek-4’te yer alan listeye aşağıdaki satırlar ile birlikte “(1)” numaralı dipnot eklenmiş ve diğer satır numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.

“

16

Çanakkale

Çanakkale Gümrük Müdürlüğü

          ”

“

39

Kars

Kars Gümrük Müdürlüğü(1)

”

“

50

Rize

Rize Gümrük Müdürlüğü

”

“(1) Demir İpekyolu Gümrük Müdürlüğünün kuruluş çalışmaları tamamlanıncaya kadar, demiryolu ile gelen zirai karantina kontrolüne tabi diğer bitki ve bitkisel ürünlerle ilgili olarak Tebliğin 3 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen işlemleri gerçekleştirmeye yetkilidir.”

 

MADDE 3 – Aynı Tebliğin eki Ek-5’te yer alan listeye aşağıdaki satırlar eklenmiş ve diğer satır numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.

“

20

Kars Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

”

“

40

Zonguldak Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

”

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

5/10/2013

28786

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

4/4/2014

28962

2-

14/6/2015

29386

3-

18/11/2015

29536

4-

28/6/2016

29756

5-

11/3/2017

30004

6-

19/08/2017

30159