26 Ekim 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30222

TEBLİĞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

YAPI MALZEMELERİNİN TABİ OLACAĞI KRİTERLER HAKKINDA

YÖNETMELİK KAPSAMINDA TÜRKİYE ÇİMENTO MÜSTAHSİLLERİ

BİRLİĞİ-KALİTE VE ÇEVRE KURULU İKTİSADİ İŞLETMESİNİN

UYGUNLUK DEĞERLENDİRME KURULUŞU OLARAK

GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: YİG/2010-06)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: MHG/2017-25)

MADDE 1 – 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamında Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği-Kalite ve Çevre Kurulu İktisadi İşletmesinin Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: YİG/2010-06)’in Ek-1’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

 

“Ek-1

TÜRKİYE ÇİMENTO MÜSTAHSİLLERİ BİRLİĞİ - KALİTE VE ÇEVRE KURULU

İKTİSADİ İŞLETMESİNİN GÖREVLENDİRME KAPSAMI

Komisyon Karar No.

Ürün(ler)/Kullanım

Amacı

Uygunluk

Teyit

Sistemi

Standart No:

Görevler

YOK

Beton

Sistem 1+(1)

TS EN 206(2)

Ürün Belgelendirme Kuruluşu

97/555/EC

Beyaz Portland Çimentosu

Sistem 1+

 TS 21

Ürün Belgelendirme Kuruluşu

YOK

Doğal puzolan (tras)-Çimento ve betonda kullanılan

Sistem 1+

TS 25

Ürün Belgelendirme Kuruluşu

YOK

Çelik-Betonarme için - Donatı çeliği

Sistem 1+

TS 708

Ürün Belgelendirme Kuruluşu

YOK

Beton Çelik Hasırları

Sistem 1+

TS 4559

Ürün Belgelendirme Kuruluşu

97/555/EC

Borlu Aktif Belit Çimentosu

Sistem 1+

TS 13353

Ürün Belgelendirme Kuruluşu

 

(1) Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Yapı malzemelerinin tabi olacağı uygunluk teyit sistemi, AB Komisyon Kararları ile öngörülmemiş ise ulusal standarda tabi ürünlerin uygunluk teyit sistemi 1+  kabul edilir.” hüküm gereğince bu ürünlerin uygunluk teyit sistemi 1+ kabul edilmektedir.

(2) TS EN 206 belgelendirmesi; “TS EN 206: Beton - Özellik, performans, imalat ve uygunluk” standardının ve “TS 13515: TS EN 206’nın uygulamasına yönelik tamamlayıcı standard”ın şartlarına göre yapılacaktır.”