24 Ekim 2017 Tarihli ve 30220 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YARGITAY ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI

—  Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunca Yargıtay Üyeliğine Seçme Kararı (No: 771)

 

YÖNETMELİKLER

—  Erciyes Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞ

—  Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2017/34)

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri