24 Ekim 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30220

YARGITAY ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığından:

GENEL KURUL KARARI

Karar Tarihi      : 18/10/2017

Karar No          : 771

Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri (27987) Kenan İPEK’in, Yargıtay Üyeliğine seçilmesine karar verilmiştir.